Bedrijfshulpverlening (BHV)

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (BHV-er).

De taken van de BHV-er zijn volgens de Arbo wet (artikel 15): het verlenen van eerst hulp bij ongevallen. Het beperken van de gevolgen van ongevallen en het bestrijden van brand. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in de organisatie. Bij calamiteiten waarbij professionele hulp gewenst is, worden zij geacht om als voorpostfunctie de aantijrijden van professionele hulpdiensten te overbruggen. De BHV organisatie neemt alle maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer op arboportaal.nl (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Behaalde competenties na het volgen van de opleiding/cursus:

  • Brandbestrijding: De cursist heeft kennis van BHV taken en BHV inzetten, brandbestrijding; de wijze waarop een brand geblust moet worden en welk type blusmiddel er bij brand gebruikt kan worden. En weet de cursist hoe te handelen bij het vermoeden van brand, verkenning en de juiste aanpak.
  • Ontruiming: De cursist heeft kennis van BHV taken en BHV inzetten. Factoren van belang bij een ontruiming, de voorzieningen die de organisatie heeft getroffen ten behoeve van een ontruiming. De cursist kent de algemene ontruimingsprocedure en kan de aanpak voor het optreden bij een ontruiming toepassen.
  • Niet-spoedeisende eerste hulp: De cursist heeft kennis van wijze van alarmeren en de algemene hulpverleningsregels, maar ook de uitgangspunten voor de eerste hulp. Eerste hulp verlenen bij o.a. uitwendige wonden, kneuzingen/verstuikingen en botbreuken.
  • Spoedeisende eerste hulp: De cursist heeft kennis van wijze van alarmeren en de algemene hulpverleningsregels, maar ook de uitgangspunten voor de eerste hulp. De cursist kan een bewustzijnsstoornis herkennen en daarbij op de juiste wijze handelen, de luchtweg van een slachtoffer openen, ademhaling controleren en vervolgens een circulatiestilstand herkennen. De cursist kan reanimeren (borstcompressies en beademing geven) en de AED inzetten. Daarbij kan de cursist ook overige spoedeisende hulp verlenen (o.a. Rautek greep toepassen, buik naar rug, stabiele zijligging, luchtwegafsluiting opheffen en hulpverlenen bij bloedingen).

Herhaling bedrijfshulpverlening 

Om in geval van noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is het nodig dat de competenties van een BHV-er op peil blijven. De inspectie SWZ (https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverleners) stelt dat een BHV-er ieder jaar bijscholing moet krijgen. 

Is de BHV in uw bedrijf niet op orde, dan kan de inspectie maatregelen treffen. De werkgever kan zelfs een boete krijgen als de BHV niet goed is geregeld. 

Om de geldigheid van het certificaat en de kennis en vaardigheden op niveau te houden bieden wij de jaarlijkse herhalingscursus. Kijk voor de mogelijikheden ook eens bij onze BHV pakketten!

De basisopleiding bestaat uit 2 lesdagen en de herhalingscursus bestaat uit 1 lesdag.

Basis Bedrijfshulpverlening (BHV) v.a. € 255,00 ex. BTW
Herhalingscursus BHV v.a. € 155,00 ex. BTW


Wilt u meerdere cursisten aanmelden, vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Basisopleiding BHV: v.a. €255,00 excl. BTW

Deze opleiding bestaat uit 2 lesdagen. 

Herhalingscursus BHV: v.a. €155,00 excl. BTW

Deze cursus duurt 1 dag.

Indien u meerdere cursisten wilt opleiden of bijscholen, vraag dan een offerte aan!

En kijk voor meer opties ook bij BHV pakketten

Direct contact

 

Topkwaliteit trainingen
Oplossingsgerichte service
Eigen klantportaal
Kennisbank voor al uw BHV vragen
Uw complete veiligheidspartner