Eerste Hulp bij Sportongevallen

Deze module is bedoeld voor eerstehulpverleners die assisteren bij sportevenementen en voor eerstehulpverleners die actief zijn binnen een sportvereniging, sportschool of op andere wijze zijn betrokken bij sporters.

Deelnemers moeten in het bezig zijn van een geldig diploma Eerste Hulp. Na het volgen van de module moet de eerstehulpverlener aan specifieke eisen voldoen om in het bezit te komen en te blijven van het certificaat Eerste Hulp bij sportongevallen.

Zie ook de informatie 'eindtermen eerste hulp bij sportongevallen' (bron: Het Oranje Kruis).

Duur van de cursus is 8 lesuren. 

Certificaat:
Het certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen is nuttig voor eerstehulpverleners die bij een sportvereniging actief zijn.

Examen:
De cursus wordt afgesloten met een toets die wordt afgenomen door een Instructeur Eerste Hulp, die in het bezit is van een certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen.

Deze cursus staat niet in onze standaard cursusplanning, maar bij voldoende interesse plannen we een datum in.

Meer informatie kunt u aanvragen via ons contactformulier.