Nieuws COVID-19

 

 

 

 

 Update 2-3-2021

 

Wijzigingsregeling 23 februari 2021

Goed nieuws! Want vanaf 3 maart 2021 mogen wij weer volledig open! 

Hieronder staat de verkorte versie van de wijzigingsregeling.  

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 23 februari 2021, kenmerk 1812443-217083-WJZ.

Pagina 21 en 22.

Heropening locaties voor certificering en examinering voor beroep en bedrijf

Vanwege de duur van de lockdown heeft het kabinet gemeend een uitzondering te moeten maken op het verbod op openstelling van publieke plaatsen, ten behoeve van praktijkcertificering en -examinering van opleidingen en cursussen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf, bijvoorbeeld gericht op vaardigheden en bedrijfsveiligheid.

Daarbij kan worden gedacht aan het opleiden in hulpverleningshandelingen en het werken in, op en vanaf een voer- en vaartuig. Hulpverleningshandelingen zullen zoveel mogelijk op afstand en met hulpmiddelen plaatsvinden, echter dat kan niet met alle (onderdelen van) opleidingen, zoals de EHBO-opleiding die nodig is voor iemands beroep of functie, zoals bedrijfshulpverlener. Het zal doorgaans gaan om praktijkcertificaten met een beperkte geldigheidsduur of praktijkexamens die periodiek moeten worden afgenomen. Bijvoorbeeld het behalen van een heftruckcertificaat, benodigd om te bewijzen dat men voldoende instructie in de praktijk heeft genoten om een heftruck te besturen. Of het volgen van een cursus als bedrijfshulpverlener of cursussen gericht op bedrijfsveiligheid.


 

Protocol opleidingscentra

Om er voor te zorgen dat we op een veilige en verantwoorde wijze de cursussen kunnen aanbieden, volgen we het protocol welke is opgesteld door de branchevereniging. De gezondheid en veiligheid van de cursisten en onze medewerkers staat voorop! 

Download hier het protocol die wij hebben opgesteld voor de cursist.

Download hier het volledige protocol veilig trainen.