Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een RI&E beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Bedrijven stellen de RI&E zelf op. De grootte van het bedrijf bepaald hoe dat gebeurt. De werknemers van het bedrijf moeten de RI&E kunnen inzien. Bent u RI&E plichtig? Waarschijnlijk wel en deze verplichting geldt voor de meeste werkgevers al sinds 01 januari 1994.

Controleer hier of u RI&E plichtig bent

 

Het niet up to date hebben van een RI&E of het geheel ontbreken van een RI&E kan u duur komen te staan. Buiten hoge boetes die u opgelegd kunnen worden via de inspectie SZW kan het ontbreken van een RI&E een uitsluitingsgrond voor schade uitkeringen van uw verzekeringsmaatschappij betekenen.

Waarom hebben veel bedrijven de RI&E dan toch niet op orde? 'Tijdrovend, omslachtig, pottenkijkerij en kostbaar', zijn de meest aangedragen argumenten om het opstellen of bijwerken van de RI&E achterwege te laten.

Arbo Rie Support kan u bij het opstellen van een RI&E coachen, ondersteunen en monitoren.

Samen met u en uw medewerkers maken we van een “ statisch, stoffig document” een dynamisch actueel veiligheidsdocument met grote betekenis voor de gezondheid van uw medewerkers en het milieu. Een RI&E die up to date is zal uw bedrijf meer opleveren dan dat deze kost!

Voor een volledig overzicht van alle RI&E-verplichtingen en de daarbij behorende bestuurlijke boetes, klik hier. Bekijk eerst welke norm geldt voor de betreffende verplichting en zoek vervolgens op wat de normboete is voor overtreding van de boete.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!