Diensten

Direct contact?

Groningen 050-2308444

(klik op een onderdeel om meer informatie te lezen):

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een RI&E beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Bedrijven stellen de RI&E zelf op. De grootte van het bedrijf bepaald hoe dat gebeurt. De werknemers van het bedrijf moeten de RI&E kunnen inzien

Bedrijfsnoodplan

Arbo Rie Support maakt Bedrijfsnoodplannen conform de NEN norm 8112. Het document wat hieruit voortvloeit zal als leidraad kunnen dienen voor alle voorkomende calamiteiten en de procedures die daaruit moeten volgen. Het is een compleet, compact en leesbaar plan welke voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen.

Brandbeveiliging

Onder brandbeveiliging verstaan we al die zaken die een bijdrage leveren aan het verkrijgen van optimale brandveiligheid. Een aantal eisen zijn hiervoor vastgelegd in de wetten of verordeningen, zoals het Bouwbesluit en Gemeentelijke Bouwverordeningen. Maar ook niet wetgevende instanties kunnen voorschriften opleggen ten aanzien van brandveiligheid, denk hierbij aan bijvoorbeeld uw verzekeringsmaatschappij. 

Vluchtwegaanduidingen

Bij een noodevacuatie dient een ieder via de kortst mogelijke vluchtweg een gebouw te verlaten. Middelen die u kunnen helpen zijn o.a. vluchtwegplattegronden en noodverlichting.

Veiligheid Quickscan

Een veiligheidsscan op uw locatie kan u preventief, voor veel achteraf ellende behoeden. Aan de hand van geldende wetgeving scannen wij uw bedrijf en brengen zo nodig een basisadvies uit. Met het ten uitvoer brengen van onze basisadviezen voldoet uw bedrijf aan de minimale wettelijke brandveiligheidseisen. Maar ook in het traject tussen minimale en maximale brandveiligheidsmaatregelen, adviseren wij u graag.

Thuis-Brand-Meester

Door het maken van een brandveiligheid scan van uw “veilige woning” brengen wij niet alleen de gevaren in kaart maar komen ook met levensreddende oplossingen.