Bedrijfsnoodplan NEN 8112:2017

Brand is vuur wat ongecontroleerd is en dus altijd gevaar en schade oplevert en waarbij rook als de grootste dodelijke factor gezien moet worden. Maar ook andere factoren, zoals een ongeval of een externe dreiging, kunnen ingrijpen of vluchten noodzakelijk maken.

In geval van nood zal iedere werknemer moeten weten hoe hij of zij dient te handelen. Deze procedures moeten conform de wet schriftelijk zijn vast gelegd. Een onderdeel van het bedrijfsnoodplan is het ontruimingsplan. Aan de hand van de hierin vastgelegde ontruimingsprocedures zullen in geval van een calamiteit alle werknemers snel en veilig een gebouw weten te verlaten.

De praktijk heeft aangetoond dat ontruimen goed geoefend moet worden, deze eisen zijn dan ook wettelijk vastgelegd.

In 2017 is de nieuwe NEN8112 gepubliceerd. Wilt u een bedrijfsnoodplan die aansluit bij deze nieuwste normering, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! 

Ook wanneer uw bedrijfsnoodplan nodig toe is aan een update!


 

 

 Arbo Rie Support maakt Bedrijfsnoodplannen conform de NEN norm 8112. Het document wat hieruit voortvloeit zal als leidraad kunnen dienen voor alle voorkomende calamiteiten en de procedures die daaruit moeten volgen. Het is een compleet, compact en leesbaar plan welke voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!