Hulpverlening tijdens COVID-19

Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen tijdens COVID-19 pandemie:

Gewijzigd 9-10-2020:

Gezien het almaar stijgende aantal besmettingen met het coronavirus is besloten voorlopig alle slachtoffers met een circulatiestilstand te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijnen, zoals beschreven in het advies “Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie” van 19 juni 2020.

COVID-19 richtlijn

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten. Het is op dit moment voor de meldkamer ambulancezorg niet meer mogelijk om door middel van uitvragen een goede afweging te kunnen maken of het slachtoffer besmettelijk is door het coronavirus. Daarom is ter bescherming van burgerhulpverleners, first responders en ambulancezorgverleners besloten alle slachtoffers te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn (Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen MET COVID-19).

Voor de BLS betekent dit onder andere:

  • beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet,
  • dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies,
  • sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Behalve bovenstaande wijziging blijft het advies zoals gepubliceerd op 19 juni van kracht. Ook het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van kinderen blijft ongewijzigd. Dus voor kinderen tot de puberteit gelden de normale richtlijnen inclusief beademen. Alleen indien het kind bewezen positief is getest op COVID-19 en nog besmettelijk is, geldt het advies niet te beademen. Uiteraard geldt ook hier dat het een ieder vrij staat toch beademingen te geven. Voor kinderen vanaf de puberteit geldt dezelfde richtlijn als voor volwassenen als het gaat om de aangepaste COVID-19 richtlijn (ook hier geldt dat het een ieder vrij staat toch te beademen)

In het advies is ook nadrukkelijk de mogelijkheid opgenomen om wel volledige BLS toe te passen inclusief beademen, bijvoorbeeld als omstanders dit willen omdat er sprake is van de reanimatie van een direct familielid.

Burgerhulpverleners

Burgerhulpverleners die behoren tot één van de COVID-19 risicogroepen of huisgenoot zijn van iemand die behoort tot risicogroepen worden, omwille van de eigen gezondheid, nogmaals dringend geadviseerd niet op een reanimatieoproep te reageren. Zet uw account even op pauze. Dit geldt ook voor burgerhulpverleners die gezien de huidige situatie voorlopig niet willen reageren op een oproep.

Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder worden per 9 oktober voorlopig niet voor een reanimatie gealarmeerd. Het risico op een ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van besmetting met het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het risico bij oproepen nog te rechtvaardigen. Wanneer de situatie in Nederland zich weer ten goede keert, hopen wij dat u weer actief kunt aansluiten als reanimant.

Mondneusmasker

Voor alle reanimaties dient men op dit moment het aantal BLS-hulpverleners dat zich daadwerkelijk met de reanimatie bezighoudt tot het minimum te beperken. Dit betekent maximaal twee BLS-hulpverleners bij het slachtoffer, andere BLS-hulpverleners staan op meer dan 1,5 meter afstand.

Daarnaast geldt ook hier het dringende advies om een mondneusmasker te dragen tijdens de gehele hulpverlening. Dit in lijn met het landelijke overheidsadvies voor alle burgers. Ambulancezorgverleners doen dit al bij alle reanimatie-inzetten. Nu wordt ook nadrukkelijk gevraagd aan de first responders en burgerhulpverleners een mondneusmaskers te dragen tijdens de inzet.

 

Beademen is een belangrijk onderdeel van de reanimatie. Voor hulpverleners geldt, dat zij er voor kunnen kiezen geen beademing te geven als ze dat niet willen of kunnen. Deze keuze geldt uiteraard ook andersom. Hulpveleners kunnen er ook voor kiezen om wel te beademen als het advies is om dit niet te doen. Hulpverleners dienen elkaars keuze in deze te respecteren.

Klik hier voor de volledige versie Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie.

 

 

Bron: Nederlandse Reanimatie Raad (19-6-2020)

 

Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen MET COVID-19 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een BHV-er kan bij een ongeluk of calamiteit het verschil maken. Dat is ten tijde van de coronapandemie niet anders.

Wel zijn er een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden wanneer eerste hulp moet worden verleend:

Geef GEEN eerste hulp als:

  • Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
  • Je behoort tot een hoogrisicogroep. Op de website van RIVM kan je nagaan wanneer je tot een hoogrisicogroep behoort.

Wanneer je volledig bent hersteld, dan mag je weer aan het werk en kun je dus weer worden ingezet als BHV-er.

ADVIES EERSTEHULPINZET

  • doe een eerste hulp inzet met maximaal 2 hulpverleners (dit is inclusief externe hulpverlening). Anderen houden 1,5 m afstand
  • draag nitril handschoenen. Geen vinyl handschoenen, want deze bieden onvoldoende bescherming!
  • beoordeel of het noodzakelijk is om een slachtoffer binnen 1,5 m te benaderen. Is dit niet nodig, dan verleen zoveel mogelijk op afstand eerste hulp door aanwijzingen aan het slachtoffer te geven. Is het wel noodzakelijk om binnen 1,5 m van het slachtoffer te komen, beperk je dan tot de spoedeisende eerste hulp. En bel 112 als dat nodig is!
  • volg bij een reanimatie de tijdelijke aanpassingen zolang de corona maatregelen gelden (zie hierboven).

 

Heb je een eerste hulp inzet gedaan? Desinfecteer dan meteen na die tijd je handen en je polsen.