Coördinator-Hoofd bedrijfshulpverlening

De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.

De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen

  • - opzetten en beheren van de BHV-organisatie;

  • - zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;

  • - communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

De opleiding C/HBHV kent geen formele begineisen. De opleiding is bedoeld voor personen met een MBO/HBO-niveau die managementverantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van de organisatie. Zij dienen verantwoordelijk te zijn voor het voorbereiden en implementeren van het Arbo-beleid met betrekking tot de bedrijfshulpverlening.

In de cursus wordt er vanuit gegaan dat deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

De opleiding duurt drie dagen, waarvan twee dagen aaneengesloten en een dag na een periode van ongeveer achttien weken. In de tussenliggende periode moet de cursist een opdracht uitwerken: het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie. Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd.

Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur.

Vraag meer informatie aan!

TERUG NAAR OPLEIDINGEN & TRAININGEN