Bedrijfshulpverlening (BHV)

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (BHV-er). Bedrijfshulpverleners worden opgeleid, zodat zij binnen het bedrijf een voorpostfunctie kunnen vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. De BHV organisatie neemt maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer: www.arboportaal.nl (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Basisopleiding bedrijfshulpverlener

De opleiding bestaat uit de onderdelen:

1. Eerste Hulp

In dit onderdeel leert u slachtoffers te beoordelen en te behandelen volgens de eerste hulp-benadering. De Eerste hulp bestaat uit Niet-spoedeisende Eerste Hulp (NEH) en Spoedeisende Eerste Hulp (SEH).

2. Brandbestrijding en Ontruiming

In dit onderdeel leert u in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. U leert op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

De opleiding bestaat uit 16 lesuren (2 dagen). Kosten basisopleiding:v.a. € 255,00 exclusief BTW, maar inclusief koffie/thee, lesmateriaal en examenkosten.

 Herhaling bedrijfshulpverlening:

Om de geldigheid van het certificaat en de kennis en vaardigheden op niveau te houden is er een jaarlijkse herhaling bedrijfshulpverlening cursus. Deze cursus duurt 8 uur (1 dag). Kosten herhalingscursus: v.a. € 155,00 exclusief BTW, maar inclusief koffie/thee, lesmateriaal en certificeringskosten.

Wilt u meerdere cursisten aanmelden, vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan via: opleidingen@arboriesupport.nl