Oefenen op locatie

Indien u RIE plichtig bent volgens de Arbowet, dan kan uit uw opgestelde RI&E ook naar voren komen dat er op locatie geoefend moet worden. Wederom een verplichting. Maar wat volgens ons nog belangrijker is...een kans om te ontdekken of uw BHV organisatie en medewerkers weten wat ze moeten doen in geval van een calamiteit. U heeft als werkgever de plicht zorg te dragen voor de veiligheid van uw medewerkers. Dus mochten er naar aanleiding van een oefeningen zaken aan de orde komen die onduidelijk zijn of zelfs niet goed geregeld, dan heeft u hierdoor de kans om hierin verbetering aan te brengen.

In een bedrijfsnood- en ontruimingsplan wordt omschreven wat de procedures zijn in geval van een calamiteit, maar ook wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de directie, de BHV organisatie en de medewerkers tijdens een calamiteit. Een oefening op locatie is ook een moment waarop de opgestelde procedures vanuit dit plan getoetst kunnen worden. En indien nodig moeten worden aangepast.

Arbo Rie Support heeft veel ervaring in het organiseren en begeleiden van een oefening. Door een oefenleider van Arbo Rie Support in te huren, weet u zeker dat de oefening wordt begeleidt op een veilige verantwoordelijke wijze. Maar ook dat het door u opgestelde beleid betreffende interne procedures onderdeel uitmaakt van de oefening.

 

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

 

Hieronder een foto impressie van de oefening op 29 oktober bij de Drie Gezusters.