Eerste Hulp aan Kinderen

IKK 1 januari 2018: Verplicht EHBO voor kinderopvang

26 september 2017 (bron: Het Oranje Kruis)

Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Sinds 2015 zijn gastouders al verplicht een geldig en erkend EHBO-certificaat te bezitten.

Niet alle certificaten en diploma’s voldoen aan de IKK verplichting (IKK: Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Alleen de certificaten en diploma’s vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze eis. Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis wordt door het ministerie erkend als een geldig EHBO-certificaat voor de gehele kinderopvang.

 

 Wij bieden de volgende Oranje Kruis gecertificeerde cursussen voor de kinderopvang/gastouders:

Basisopleiding Eerste Hulp aan Kinderen in combinatie met e-learning 

Herhalingscursus Eerste Hulp aan Kinderen 

Heeft u onvoldoende werknemers die zijn opgeleid tot eerstehulpverleners met een Oranje Kruis certificering, maar hebben deze werknemers wel eerder Eerste Hulp aan Kinderen lessen gevolgd? Dan hoeft u deze werknemers niet per sé een volledige basisopleiding aan te bieden. Vraag naar de voorwaarden. 

 

Wilt u meer informatie? Bel 050-2308444 of mail naar opleidingen@arboriesupport.nl